معرفی کادر آموزشی

گروه دین و زندگی و معارف
سهراب لوحیان

سهراب لوحیان

دانشجوی دکتری الهیات، 20 سال سابقه تدریس و مشاوره در دبیرستان های معلم ، امام خمینی