معرفی کادر آموزشی

گروه زیست
محمدرضا فردوسی زاده

محمدرضا فردوسی زاده

فوق لیسانس بیوتکنولوژی، 12 سال سابقه تدریس، تدریس در دبیرستان های سلام، نمونه دولتی

علیرضا خرم

علیرضا خرم

کارشناس ارشد محیط زیست ، 27 سال سابقه تدریس