معرفی کادر آموزشی

گروه شیمی
ابراهیم چترچی

ابراهیم چترچی

27 سال سابقه تدریس، نویسنده کتاب های گاج، تست قرمز، تدریس در دبیرستان های تیزهوشان، گاج ، امام خمینی

مهدی گل رو

مهدی گل رو

دکتری شیمی، مدرس کنکور، تدریس در مدارس پیوند -مدنی -هشترودی - علم ادب - مطهری - دانا