معرفی کادر آموزشی

اسماعیل عبدالهیان

اسماعیل عبدالهیان

کارشناس ارشد ریاضی محض، 25 سال مشاوره آموزشی ، تدریس ریاضی و معاونت آموزشی در منطقه 2

سعید پیروزوند

سعید پیروزوند

کارشناس ریاضی، نویسنده کتاب های بنی هاشم تدریس در دبیرستان های سهیل، افق، را ه رشد

علی سلیمی

علی سلیمی

کارشناس ریاضی و آمار، 17 سال سابقه تدریس در دبیرستانهای معلم، اردیبهشت

قاسم اسماعیلی

قاسم اسماعیلی

کارشناس عمران ، 10 سال سابقه تدریس در دبیرستان های معلم، مهردانش و آینده سازان

سید عقیل حسینیان

سید عقیل حسینیان

کارشناس ارشد مکانیک، مدرس کنکور، البرز ومفتح

ابوالفضل کشاورز

ابوالفضل کشاورز

کارشناسی ریاضی، 27 سال سابقه تدریس در مدارس دانشمند، تربیت و راه سعادت

یوسف حسنی

یوسف حسنی

کارشناسی ریاضی ، 20 سال سابقه تدریس در مدارس نمونه دولتی، البرز

فرهاد روستا

فرهاد روستا

23 سال سابقه تدریس

حسین حسینی

حسین حسینی

فوق لیسانس ادبیات، نویسنده کتابهای مبتکران، محک تدریس در دبیرستان های دانشمند، رشد، چمران

محمدرضا فردوسی زاده

محمدرضا فردوسی زاده

فوق لیسانس بیوتکنولوژی، 12 سال سابقه تدریس، تدریس در دبیرستان های سلام، نمونه دولتی