اخبار، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پایه سوم متوسطه، پایه چهارم متوسطه

طبقه بندی سوالات اختصاصی کنکور ۹۰ در گروه تجربی بر اساس محتوای سوال ها به تفکیک دروس

امتیاز دهید
مبحث تعداد سؤال میانگین پاسخ‌گویی
مکانیک بردار ۱ ۱۸%
حرکت ۳ ۶۶/۱۴%
دینامیک ۲ ۱۶%
گرما ۱ ۱۲%
انرژی‌ها ۱ ۵۱%
فشار ۲ ۵/۵%
نور هندسی ۳ ۶۶/۱۷%
الکتریسیته ساکن ۲ ۱۴%
جاری ۳ ۳۳/۱۳%
نوسان ۲ ۵/۲۴%
مغناطیس و القای مغناطیسی ۲ ۵/۷%
موج مکانیکی ۱ ۹%
الکترومغناطیسی ۱ ۱۲%
صوت ۳ ۲۱%
فیزیک اتمی ۲ ۵/۲۰%
ساختار هسته‌ای ۱ ۸%

درس شیمی

(جامعه آماری ۸۱۸۲۰ داوطلب) تعداد سؤال ۳۵

مبحث تعداد سؤال میانگین پاسخ‌گویی
ساختار اتم ۳ ۲۹%
خواص تناوبی عنصرها ۲ ۵/۲۰%
ترکیبات یونی ۲ ۵/۱۹%
ترکیبات مولکولی ۲ ۱۴%
شیمی آلی ۲ ۵/۳۷%
واکنش‌های شیمی ۲ ۵/۱۹%
استوکیومتری ۲ ۵/۷%
ترمودینامیک ۴ ۲۵/۲۴%
محلول‌ها ۴ ۱۷%
سینتیک ۲ ۵/۳۳%
تعادل‌ها ۳ ۶۶/۲۱%
اسیدها و بازها ۴ ۲۵/۱۵%
الکتروشیمی ۳ ۲۴%

درس ریاضی

(جامعه آماری ۳۵۸۵۴ داوطلب) تعداد سؤال ۳۰

مبحث تعداد سؤال میانگین پاسخ‌گویی
لگاریتم و تابع نمایی ۱ ۲۴%
مثلثات ۱ ۱۷%
الگو و دنباله ۱ ۱۳%
احتمال ۳ ۶۶/۱۸%
آمار ۳ ۲۹%
تابع ۳ ۶۶/۲۸%
حد ۳ ۲۲%
مشتق ۶ ۱۶/۱۶%
مقاطع مخروطی ۲ ۱۲%
انتگرال ۲ ۱۲%
هندسه ۴ ۷%
خط و دستگاه ۱ ۱۲%

درس زیست شناسی

(جامعه آماری ۹۲۴۵۰ داوطلب) تعداد سؤال ۵۰

مبحث تعداد سؤال میانگین پاسخ‌گویی
سازمان‌بندی سلول‌ها ۴ ۲۰%
تنظیم و هماهنگی دستگاه عصبی ۲ ۳۰%
دستگاه ایمنی ۳ ۲۴%
دستگاه درون‌ریز ۲ ۱۸%
تولیدمثل و رشد و نمو جانوری ۲ ۵/۲۲%
تولیدمثل و رشد و نمو گیاهی ۴ ۲۱%
دستگاه‌های بدن گردش مواد ۳ ۶۶/۲۱%
حرکت ۳ ۶۶/۱۶%
گوارش ۱ ۶۱%
ژنتیک ۱۱ ۱۸%
گوناگونی مسیرهای زندگی فتوسنتز و تنفس ۴ ۲۵/۱۵%
آغازیان ۳ ۳۳/۲۷%
باکتری‌ها و ویروس‌ها ۳ ۲۷%
قارچ‌ها ۲ ۵/۲۹%
گوناگونی و تحول جانداران ۲ ۳۲%

جامعه‌ی آماری ارائه شده، شامل یک چهارم کل داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی است که در آزمون سراسری شرکت کرده و در درس موردنظر حداقل به یک سؤال پاسخ داده‌اند.

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *