اخبار، تمام پایه های تحصیلی، پایه چهارم متوسطه

فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۱

امتیاز دهید

برای مشاهده فهرست کتب به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

الف ـ دروس عمومی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسی
ادبیات فارسی (۲)
۱/۲۲۰
دوم
۸۸
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (۳)
۱/۲۴۹
سوم
۸۹
کلیه رشته­ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی ۱ و ۲
۱/۲۸۳
پیش دانشگاهی
۹۰
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی)
۲/۲۴۹
سوم
۸۹
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی)
۴/۲۴۹
سوم
۸۹
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی)
۳/۲۴۹
سوم
۸۹
کلیه رشته­ها )غیر از علوم انسانی(
۲- عربی
عربی ۲ (غیر از علوم انسانی)
۱/۲۲۴
دوم
۸۸
کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۲ ( علوم انسانی)
۲/۲۲۴
دوم
۸۸
مخصوص علوم انسانی
عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی)
۱/۲۵۴
سوم
۸۹
کلیه رشته­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۳ (علوم انسانی)
۲/۲۵۴
سوم
۸۹
مخصوص علوم انسانی
۳- فرهنگ و معارف اسلامی
قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی)
۲۲۲
دوم
۸۸
کلیه رشته­ها
قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی)
۲۵۱
سوم
۸۹
کلیه رشته­ها
معارف اسلامی (دین و زندگی)
۱/۲۸۵
پیش­دانشگاهی
۹۰
کلیه رشته­ها
۴- زبان انگلیسی
انگلیسی ۳
۱/۲۵۲
سوم
۸۹
کلیه رشته­ها
انگلیسی ۱ و ۲
۱/۲۸۴
پیش دانشگاهی
۹۰
کلیه رشته­ها

ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
۱- ریاضیات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۸۸
آمار و مدلسازی
۳/۲۳۴
دوم
۸۸
هندسه ۲
۴/۲۵۸
سوم
۸۹
ریاضیات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۸۸
حسابان
۱/۲۵۸
سوم
۸۹
جبر و احتمال
۲/۲۵۸
سوم
۸۹
هندسه تحلیلی و جبر خطی
۱/۲۹۴
پیش دانشگاهی
۹۰
حساب دیفرانسیل و انتگرال ۱ و ۲
۱/۲۹۵
پیش دانشگاهی
۹۰
ریاضیات گسسته
۱/۲۹۶
پیش دانشگاهی
۹۰
۲- فیزیک
فیزیک ۱ و آزمایشگاه
۲/۲۰۶
اول
۸۷
فیزیک ۲ و آزمایشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۸۸
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)
۴/۲۵۶
سوم
۸۹
فیزیک ۱ و ۲ (ویژه ریاضی)
۲/۲۹۳
پیش دانشگاهی
۹۰
۳- شیمی
شیمی ۲ و آزمایشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۸۸
شیمی ۳ و آزمایشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۸۹
شیمی ۱ و ۲
۱/۲۸۹
پیش دانشگاهی
۹۰

ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
۱- زمین­شناسی
زمین شناسی
۱/۲۶۲
سوم
۸۹
علوم زمین
۱/۲۹۱
پیش دانشگاهی
۹۰
۲- ریاضیات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۸۸
ریاضیات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۸۸
آمار و مدلسازی
۵/۲۵۸
سوم
۸۹
ریاضیات ۳ (ویژه علوم تجربی)
۳/۲۵۸
سوم
۸۹
ریاضیات عمومی ۱ و ۲
۱/۲۹۲
پیش دانشگاهی
۹۰
۳- زیست شناسی
زیست­شناسی و آزمایشگاه ۱
۱/۲۳۱
دوم
۸۸
زیست­شناسی و آزمایشگاه ۲
۱/۲۶۱
سوم
۸۹
زیست­شناسی
۲/۲۹۰
پیش دانشگاهی
۹۰
۴- فیزیک
فیزیک ۱ و آزمایشگاه
۲/۲۰۶
اول
۸۷
فیزیک ۲ و آزمایشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۸۸
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (علوم تجربی)
۳/۲۵۶
سوم
۸۹
فیزیک ۱ و ۲ (علوم تجربی)
۱/۲۸۸
پیش دانشگاهی
۹۰
۵- شیمی
شیمی ۲ و آزمایشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۸۸
شیمی ۳ و آزمایشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۸۹
شیمی ۱ و ۲
۱/۲۸۹
پیش دانشگاهی
۹۰

د ـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
۱- ریاضیات
ریاضیات ۱
۱/۲۱۱
اول
۸۷
آمار و مدلسازی
۳/۲۳۴
دوم
۸۸
ریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسلامی)
۶/۲۵۸
سوم
۸۹
ریاضی پایه
۲/۲۹۲
پیش دانشگاهی
۹۰
۲- اقتصاد
اقتصاد
۱/۲۴۰
دوم
۸۸
۳- زبان و ادبیات فارسی
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱
۱/۲۴۶
دوم
۸۸
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲
۱/۲۷۶
سوم
۸۹
آرایه­های ادبی
۱/۲۸۰
سوم
۸۹
ادبیات فارسی ۱
۲/۲۸۳
پیش دانشگاهی
۹۰
ادبیات فارسی ۲
۳/۲۸۳
پیش دانشگاهی
۹۰
۴- زبان عربی
عربی ۲ (ویژه علوم انسانی)
۲/۲۲۴
دوم
۸۸
عربی ۳ (ویژه علوم انسانی)
۲/۲۵۴
سوم
۸۹
عربی ۱ و ۲
۱/۳۱۶
پیش دانشگاهی
۹۰
۵- تاریخ
تاریخ ایران و جهان ۱
۴/۲۳۵
دوم
۸۸
تاریخ ایران و جهان ۲
۳/۲۷۱
سوم
۸۹
تاریخ شناسی
۱/۳۰۲
پیش دانشگاهی
۹۰
۶- جغرافیا
جغرافیای ۱
۲/۲۲۵
دوم
۸۸
جغرافیای ۲
۴/۲۷۱
سوم
۸۹
جغرافیا
۲/۲۹۷
پیش دانشگاهی
۹۰
۷- علوم اجتماعی
جامعه­شناسی ۱
۱/۲۴۳
دوم
۸۸
جامعه شناسی ۲
۱/۲۸۱
سوم
۸۹
علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی)
۱/۳۰۰
پیش دانشگاهی
۹۰
۸- فلسفه
فلسفه
۱/۲۷۷
سوم
۸۹
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)
۱/۳۱۷
پیش دانشگاهی
۹۰
۹- منطق
منطق
۲۷۷
سوم
۸۹
۱۰- روان­شناسی
روان­شناسی
۱/۲۶۸
سوم
۸۹

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *