آموزشی، تمام پایه های تحصیلی، مشاوره، مشاوره تحصیلی، پایه سوم متوسطه، پایه چهارم متوسطه

مجموعه

امتیاز دهید
چهار عمل اصلی در ریاضی


مجموعه به معنای گرد آورده شده است و در ریاضی دسته یا گروهی از اشیاء یا موجودات که اعضای آن دو به دو متمایز و مشخص باشند .

 مثال مجموعه ها مجموعه اعداد طبیعی


 


مثالمجموعه ها  مجموعه حروف الفبای فارسی


 


مثال مجموعه ها مجموعه ی بازیکنان تیم ملی فوتبال بزرگسال ایران در سال ٨۵


 


زیر مجموعه : (sub set)


دو مجموعه A و B را در نظر می گیریم. B را زیر مجموعه A گویند هر گاه هر عضو B عضو A باشد.


 


مثال مجموعه ها


مجموعه ی اعداد زوج زیر مجموعه ی اعداد طبیعی


مجموعه ی حروف بی نقطه ی الفبای فارسی زیر مجموعه مجموعه حروف الفبای فارسی


مجموعه ی دروازبان های تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران در سال ٨۵ زیر مجموعه ی، مجموعه ی بازیکنان تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران در سال ٨۵


مجموعه { ١،٢ }= B، زیر مجموعه { ١،٢،٧ }=A


این مطلب را به صورت مجموعهمی نویسیم و می خوانیم :


 


B زیر مجموعه ی A است .


 


مجموعه تهی (empty set = null set)


تهی، به معنی خالی و مقابل کلمه پر می باشد و در ریاضی مجموعه ای را که عضو ندارد ، مجموعه تهی می نامیم .مجموعه تهی را با مجموعه  (بخوانیم فی) نشان می دهیم .


 { (تلفن) ، (هویج) ، (ساعت) ، (مداد) ، (شمع) }=A


 


 { (قیچی) ، (کتاب ) ، (عینک) ، (پرتقال) } =B


 


تمرین:


با توجه به مطالب فوق هر چند رابطه ی درست که می توانید بیان کنید مانند :


مجموعه

  

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *