آموزشی، تمام پایه های تحصیلی، مشاوره تحصیلی، پایه سوم متوسطه، پایه چهارم متوسطه

ویژگی هایی در رابطه با مثلث ها

20120128171359355_8
ویژگی هایی در رابطه با مثلث ها ۲٫۵۰/۵ (۵۰٫۰۰%) ۲ votes
١. در مثلث متساوی الساقین دو زاویه مجاور به قاعده با هم برابرند.

ویژگی هایی در رابطه با مثلث

٢. هر مثلثی که دو زاویه برابر داشته باشد، متساوی الساقین است.

ویژگی هایی در رابطه با مثلث
ویژگی هایی در رابطه با مثلث

٣. در مثلث متساوی الاضلاع، ارتفاع، نیمساز، میانه و عمود منصف بر هم منطبق اند.

۴. در هر مثلث متساوی الاضلاع ، ضلع ها، زاویه ها، ارتفاع ها، میانه ها و نیمسازها برابرند.

۵. در هر مثلث متساوی الساقین ، دو ضلع برابر ، دو زاویه برابر ، دو نیمساز برابر ، دو ارتفاع برابر ، دو میانه برابر وجود دارد.

ویژگی هایی در رابطه با مثلث

۶. در مثلث قائم الزاویه ضلع مقابل به زاویه ٣٠ درجه، نصف وتر است.

ویژگی هایی در رابطه با مثلث
٧. مجموع زاویه های داخل هر مثلث١٨٠درجه، می باشد.
ویژگی هایی در رابطه با مثلث

٨. با داشتن سه زاویه مساوی نمی توان گفت که آن دو مثلث با هم برابرند.

ویژگی هایی در رابطه با مثلث

٩. در هر مثلث میانه نظیر هر ضلع از نصف مجموع دو ضلع دیگر کوچکتر است.

ویژگی هایی در رابطه با مثلث

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *