اخبار، مشاوره تحصیلی، پایه چهارم متوسطه

فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری ۹۱

امتیاز دهید

برای مشاهده فهرست منابع کنکور ۱۳۹۱ به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

الف ـ دروس عمومی

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

ملاحظات

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات فارسی (۲)

۱/۲۲۰

دوم

۸۸

کلیه رشته ها

ادبیات فارسی (۳)

۱/۲۴۹

سوم

۸۹

کلیه رشته­ها
(غیر از علوم انسانی)

زبان و ادبیات فارسی ۱ و ۲

۱/۲۸۳

پیش دانشگاهی

۹۰

کلیه رشته ها

ادبیات فارسی ۳
(تخصصی انسانی)

۲/۲۴۹

سوم

۸۹

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی ۳
( تخصصی انسانی)

۴/۲۴۹

سوم

۸۹

مخصوص علوم انسانی

زبان فارسی ۳
(غیر علوم انسانی)

۳/۲۴۹

سوم

۸۹

کلیه رشته­ها
)غیر از علوم انسانی (

عربی

عربی ۲
(غیر از علوم انسانی)

۱/۲۲۴

دوم

۸۸

کلیه رشته­ها
(غیر از علوم انسانی)

عربی ۲
( علوم انسانی)

۲/۲۲۴

دوم

۸۸

مخصوص علوم انسانی

عربی ۳
( غیر از علوم انسانی)

۱/۲۵۴

سوم

۸۹

کلیه رشته­ها
(غیر از علوم انسانی)

عربی ۳
(علوم انسانی)

۲/۲۵۴

سوم

۸۹

مخصوص علوم انسانی

فرهنگ و
معارف اسلامی

قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی)

۲۲۲

دوم

۸۸

کلیه رشته­ها

قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی)

۲۵۱

سوم

۸۹

کلیه رشته­ها

معارف اسلامی
(دین و زندگی)

۱/۲۸۵

پیش­دانشگاهی

۹۰

کلیه رشته­ها

زبان انگلیسی

انگلیسی ۳

۱/۲۵۲

سوم

۸۹

کلیه رشته­ها

انگلیسی ۱ و ۲

۱/۲۸۴

پیش دانشگاهی

۹۰

کلیه رشته­ها

ب ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

سال چاپ

پایه تدریس

ریاضیات

هندسه ۱

۲/۲۳۳

۸۸

دوم

آمار و مدلسازی

۳/۲۳۴

۸۸

دوم

هندسه ۲

۴/۲۵۸

۸۹

سوم

ریاضیات ۲

۲/۲۳۴

۸۸

دوم

حسابان

۱/۲۵۸

۸۹

سوم

جبر و احتمال

۲/۲۵۸

۸۹

سوم

هندسه تحلیلی و جبر خطی

۱/۲۹۴

۹۰

پیش دانشگاهی

حساب دیفرانسیل و انتگرال ۱ و ۲

۱/۲۹۵

۹۰

پیش دانشگاهی

ریاضیات گسسته

۱/۲۹۶

۹۰

پیش دانشگاهی

فیزیک

فیزیک ۱ و آزمایشگاه

۲/۲۰۶

۸۷

اول

فیزیک ۲ و آزمایشگاه

۲/۲۲۶

۸۸

دوم

فیزیک ۳ و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)

۴/۲۵۶

۸۹

سوم

فیزیک ۱ و ۲ (ویژه ریاضی)

۲/۲۹۳

۹۰

پیش دانشگاهی

شیمی

شیمی ۲ و آزمایشگاه

۱/۲۲۷

۸۸

دوم

شیمی ۳ و آزمایشگاه

۱/۲۵۷

۸۹

سوم

شیمی ۱ و ۲

۱/۲۸۹

۹۰

پیش دانشگاهی

ج ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

سال چاپ

پایه تدریس

زمین شناسی

زمین شناسی

۱/۲۶۲

۸۹

سوم

علوم زمین

۱/۲۹۱

۹۰

پیش دانشگاهی

ریاضیات

هندسه ۱

۲/۲۳۳

۸۸

دوم

ریاضیات ۲

۲/۲۳۴

۸۸

دوم

آمار و مدلسازی

۵/۲۵۸

۸۹

سوم

ریاضیات ۳ (ویژه علوم تجربی)

۳/۲۵۸

۸۹

سوم

ریاضیات عمومی ۱ و ۲

۱/۲۹۲

۹۰

پیش دانشگاهی

زیست شناسی

زیست­شناسی و آزمایشگاه ۱

۱/۲۳۱

۸۸

دوم

زیست­شناسی و آزمایشگاه ۲

۱/۲۶۱

۸۹

سوم

زیست­شناسی

۲/۲۹۰

۹۰

پیش دانشگاهی

فیزیک

فیزیک ۱ و آزمایشگاه

۲/۲۰۶

۸۷

اول

فیزیک ۲ و آزمایشگاه

۲/۲۲۶

۸۸

دوم

فیزیک ۳ و آزمایشگاه (علوم تجربی)

۳/۲۵۶

۸۹

سوم

فیزیک ۱ و ۲ (علوم تجربی)

۱/۲۸۸

۹۰

پیش دانشگاهی

شیمی

شیمی ۲ و آزمایشگاه

۱/۲۲۷

۸۸

دوم

شیمی ۳ و آزمایشگاه

۱/۲۵۷

۹۸

سوم

شیمی ۱ و ۲

۱/۲۸۹

۹۰

پیش دانشگاهی

دـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی

نام درس

نام کتاب در سالی ـ واحدی

کد کتاب

سال چاپ

پایه تدریس

ریاضیات

ریاضیات ۱

۱/۲۱۱

۸۷

اول

آمار و مدلسازی

۳/۲۳۴

۸۸

دوم

ریاضی
(ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسلامی)

۶/۲۵۸

۸۹

سوم

ریاضی پایه

۲/۲۹۲

۹۰

پیش دانشگاهی

اقتصاد

اقتصاد

۱/۲۴۰

۸۸

دوم

زبان و
ادبیات فارسی

تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱

۱/۲۴۶

۸۸

دوم

تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲

۱/۲۷۶

۸۹

سوم

آرایه­های ادبی

۱/۲۸۰

۸۹

سوم

ادبیات فارسی ۱

۲/۲۸۳

۹۰

پیش دانشگاهی

ادبیات فارسی ۲

۳/۲۸۳

۹۰

پیش دانشگاهی

زبان عربی

عربی ۲ (ویژه علوم انسانی)

۲/۲۲۴

۸۸

دوم

عربی ۳ (ویژه علوم انسانی)

۲/۲۵۴

۸۹

سوم

عربی ۱ و ۲

۱/۳۱۶

۹۰

پیش دانشگاهی

تاریخ

تاریخ ایران و جهان ۱

۴/۲۳۵

۸۸

دوم

تاریخ ایران و جهان ۲

۳/۲۷۱

۸۹

سوم

تاریخ شناسی

۱/۳۰۲

۹۰

پیش دانشگاهی

جغرافیا

جغرافیای ۱

۲/۲۲۵

۸۸

دوم

جغرافیای ۲

۴/۲۷۱

۸۹

سوم

جغرافیا

۲/۲۹۷

۹۰

پیش دانشگاهی

علوم اجتماعی

جامعه­شناسی ۱

۱/۲۴۳

۸۸

دوم

جامعه شناسی ۲

۱/۲۸۱

۸۹

سوم

علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی)

۱/۳۰۰

۹۰

پیش دانشگاهی

فلسفه

فلسفه

۱/۲۷۷

۸۹

سوم

فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)

۱/۳۱۷

۹۰

پیش دانشگاهی

منطق

منطق

۲۷۷

۸۹

سوم

روان­شناسی

روان­شناسی

۱/۲۶۸

۸۹

سوم

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *