آموزشی، تمام پایه های تحصیلی، مشاوره تحصیلی

مدیریت زمان

امتیاز دهید

مدیریت زمان دریک تعبیرساده یعنی:توانایی ادارهی زمان.

بحث مدیریت زمان فقط به کنترل زمان و افزایش ساعات مطالعه اختصاص ندارد،بلکه آن به هر چیزی که منجربه افزایش بهره وری مطالعه شود ارتباط دارد،ازجمله:اصول وراهبردهای مطالعه،روش های برنامه ریزی،وحتی آمادگی های روانی.
بنابراین توجه داشته باشید که فقط این فصل،مختص به مدیریت زمان نیست وسایر فصول این بخش و بسیاری از مباحث دیگر کتاب نیز،به نوعی با مدیریت زمان ارتباط دارند.

درست درس خواندن

اگر زیاد درس بخوانید،اما درست نخوانید،یعنی زمان را کشته اید! درست درس خواندن مساوی خواهد بودبا حداکثر استفاده از زمان موجود،و این یعنی بهره وری ساعات مطالعه. در این باره،عوامل زیادی را میتوان نام برد که به هر کدام در جای خود اشاره خواهد شد. اگر نمیتوانید از ساعات مطالعه خود استفاده مطلوب را ببرید،باید به دنبال عوامل و دلایل آن بگردید و هیچ دلیلی نباید موجب فرار شما از این واقعیت شود،چرا که عملا زمان شما بدون استفاده ی مفید تلف خواهد شد. دانش آموزانی که نمی توانند خوب درس بخوانند،با ارتباط دادن مشکل خود به عوامل بیرونی مانند کمبود امکانات،ضعف تدریس دبیران،کم بودن زمان و…،عملا از پذیرش این واقعیت که مشکل اصلی به خود آنها و انگیزه ها یشان مربوط است،فرارمی کنند.

♣کلید

درست درس خواندن یامطالعهی بهینه،یعنی استفاده کامل اززمان موجودبرای درک وفهم مطالب.

خروج ازبن بست افزایش ساعات

گاه دانش آموزان به قدری دربارهی افزایش ساعات مطالعه اصرار و تمرکز دارند که مساله مهم تر استفاده بهینه از ساعات مطالعه به فراموش سپرده میشود. یادتان باشد که شما در مسابقه ی رکورد گیری افزایش ساعات شرکت نکرده اید و این که کسی ساعات بیشتری را صرف مطالعه کند،لزوما به معنای پیشرفت نخواهد بود.

افزایش ساعات مطالعه باید روندی تدریجی و منطقی داشته باشد و در کنار آن باید نحوه ی استفاده مطلوب و بهینه از زمان نیز باید مورد توجه جدی باشد. هستند دانش آموزانی ۵- ۴ ساعت مطالعه می کنند ولی به اندازه یک ساعت استفاده می برند و در مقابل دانش آموزانی که یک ساعت مطالعه می کنند ولی از همه ی آنها کاملا بهره که روزانه می گیرند. بنابراین هنر درس خواندن شما به زیاد خواندن نیست و اگر دانش آموزی به این نکته توجه نکند ممکن است دچار خود فریبی شود.

♣کلید

اگرافزایش ساعات مطالعه مهم است،استفاده بهینه ازاین ساعات مهمتراست.

فضای ذهنی

اگرکاری برای انسان مهم باشد خود به خود قسمت عمده ای از فضای ذهنی او را اشغال خواهدکرد. کسی که درس میخواند اما به فکر درس خواندن نیست،در واقع کاری را جدی نگرفتهاست. معنای واقعی (اهمیت درس خواندن) این است که حداقل قسمت قابل توجهی از فضای ذهنی به آن اختصاص یابد. اگر برای کنکور درس میخوانید،چه حجمی از اشتغالات ذهنی شما را به صورت واقعی و نه کاذب کنکور تشکیل میدهد؟ به عبارت خودمانی تر،چقدر کنکوری فکر میکنید؟ چقدر جوّ کنکور شما را گرفته است؟ شاید طرح این موضوع برای خیلی ها عجیب باشد،اما باید بدون تعارف بگوییم،دانش آموزانی هستند که به رغم ادعا،عملا بیشتر شعار می دهند و کنکور به دلایل خود آگاه و ناخود آگاه واقعا اصلی ترین مشغله ی ذهنی آنان نیست. وقتی کاری برای انسان مهم باشد،او با تمام وجود جذب آن می شود.

باملاک هایی می توانید تشخیص دهید که شما چقدر فضای درس خواندن یا کنکور قرار گرفته اید و تا چه حد در این موضوع جدی هستید.

- موقع درس خواندن چقدر جذب مطالعه می شوید؟

- به هنگام مطالعه،چقدر دچار حواسپرتی می شوید؟

- مطالعه شما تا چه اندازه ای هوشیارانه است؟

- آیا هنگام مطالعه،زود خسته می شوید؟

- چقدر در برنامه های تان جدی هستید؟

- نگاه شما به ایام درس خواندن چگونه است؟

- نگاه شما به ایام کنکور چگونه است؟ اجباری یا اختیاری؟

متاسفانه برحسب عادت،دانش آموزان هرچه به امتحانات یا کنکور نزدیکتر می شوند،تازه متوجه حساسیت موضوع شده و سعی می کنند خود را در فضای آن قرار دهند. این عادت ماست که کارها را در دقیقه ی ۹۰ انجام می دهیم،لذا در مورد امتحانات و کنکور هم در شرایط بحرانی و روزهای پایانی،حساسیت موضوع بر ایمان بیشتر می شود. بنابراین،یک عامل مهم در مدیریت زمان این است که درک ما از درس خواندن و کنکور چیست؟ و چقدر فضای ذهنی ما در جهت درس خواندن یا کنکور قرار گرفته است؟

♣کلید

دانش آموزی که می خواهد جدی باشد،باید هر چه سریعتر خود را در فضای درس خواندن یا کنکور قراردهد و از مشغله های ذهنی حاشیه ای و غیر ضروری اجتناب کنند.

♦نتیجه گیری:

۱- درست درس خواندن یامطالعه ی بهینه،یعنی استفاده کامل از زمان موجود برای درک و فهم مطالب.

۲- اگر افزایش ساعات مطالعه مهم است،استفاده بهینه از این ساعات مهم تر است.

۳- دانش آموزی که می خواهدجدی باشد،باید هر چه سریعتر خود را در فضای درس خواندن یا کنکور قراردهد و از مشغله های ذهنی حاشیه ای و غیر ضروری اجتناب کند.


درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *