آموزشی، اخبار، تمام پایه های تحصیلی، دسته‌بندی نشده، مشاوره، مشاوره تحصیلی

آمادگی برای مطالعه

امتیاز دهید


آمادگی برای مطالعه

مقدمات و شرایط اولیهی لازم برای آغاز مطالعه چیست؟

آیا تا کنون دقت کردهاید که هر جلسهی مطالعهی شما چگونه شروع میشود؟

شاید کمتردقت کرده باشید که یکی از نقطه ضعفهای اساسی بیشتر دانشآموزان به نحوهی آغاز مطالعه باز میگردد. مطالعه بدون کسبآمادگیهای لازم،مانند شنا کردن بدون یادگیری مهارتهای شنا است.

کسی که بی مقدمه وارد مطالعه شود علاوه بر این که چیز زیادی یاد نخواهدگرفت،زمان زیادی را هم از دست خواهد داد.

مکان مطالعه

دانش آموزان در خصوص مکان مطالعه عادتهای متفاوتی دارند.مطالعه در منزل،پارک و کتابخانههای عمومی از رایجترین مکانهای مطالعه محسوب میشوند.آنچه در این باره باید بدانید این است که محیط و مکان مطالعه علاوه برداشتن شرایطی چون سکوت و آرامش، باید تا حد امکان ثابت و بدون تنوع باشد.اگر واقعا میخواهید با تمرکز مطالعه نمایید باید سعی کنید که خود را به محیط یکنواخت و ثابت عادت دهید.بنابراینفضاهای عمومی مانند پارک،برای یک مطالعه جدّی،مکان مناسبی محسوب نمیشود.تغییرات مکرردر دکور اتاق و یا مکان مطالعه نیزچون مخلّ تمرکز میشوند توصیه نمیگردد.بعضی ها دوست دارند موقع مطالعه کسان دیگری مانند دوستان دور و برشان باشند.اگر هدف از این کار مطالعه گروهی و رفع اشکال باشد خوب است،اما در هرحال،باید زمانهایی برای مطالعه فردی-به صورت تنها- در نظر گرفته شود.

اگر میتوانید – و امکانات لازم را دارید- بهترین مکان برای مطالعه ی توام با تمرکز،منزل خودتان و البته یک اتاق مشخص است و اگر علیرغم فراهم بودن امکانات و شرایط وهمکاری اعضاء خانواده،باز دوست دارید که در فضاهای دیگری مطالعه نمایید،احتمالا باید در نیّت جدّی خود برای درس خواندن شک کنید.

کلید

برای مطالعه جدّی و توام با تمرکز،یک فضای ثابت و یکنواخت بهترین مکان است.

هدفمندی مطالعه

این موضوع را از زوایای مختلف میتوان مورد بحث قرار داد.یک بعد مهم هدفمندی به نیّات و ایده آل و انگیزهها ی شما برمیگردد.بعد دیگر آنبه آرامش ذهنی و نظم رفتاری شما مربوط است.یکی دیگر از ابعاد آن این است که شما چه قدر مهارتها و ظرافتهای لازم دربرنامه ریزی وبه خصوص پیشبینی تغییرات به خرج دهید.یعنی اینکه اگر قسمتی از برنامهی شما اجرا نشدو یا طولانی شدن یک برنامه منجر به هم خوردن برنامه های دیگر شد چه طرحهای هدفمندی را پیشبینی کرده باشید.

اگرچه درخصوص هر یک از ابعاد در قسمتهای بعدی صحبت خواهیم کرد.اما برای این که در این قسمت هم به نتیجهای رسیده باشیم به این نکته اشاره میکنیم که هدفمندی در مطالعه یعنی داشتن یک ذهنیت روشن و شفاف دربارهی اهداف برنامه ها و پیشبینی های لازم.به عبارت دیگر با یک ذهن ابهام گرا و پیچیده و سردرگم نمیتوان مطالعهای موفق داشت.اگر از پس خود برنمی آیید به مشاور مراجعه کنید.

کلید

باید به طور شفاف بدانید که چه در مغز شما میگذرد و چه میخواهید بکنید.

آغاز هشیارانه

ما در این جا برای بیداری و هشیاری تعاریف متفاوتی رادرنظر میگیریم.هشیاری یعنی داشتن یک آگاهی ارادی و به عبارت بهتر یعنی بیداری آگاهانه.

بسیاری از دانش آموزان برای ورود به مطالعه بیدار هستند ولی هشیاری لازم را ندارند.شایدبرای شما پیش آمده که مطالعه درسی را شروع کرده اید اما بعد از گذشتن دقایقی،تازه متوجه شده اید که اصلا نمی دانید چه میکنید! دچار حواسپرتی می شوید و یا مطالب را خوب درک نمی کنید.مطالعه ی شما وقتی هشیارانه است که شما از لحظه ی شروع مطالعه – و بعد در لحظه لحظه ی ادامه ی آن- بدانید که دارید چه می کنید و کاملا کنترل ارادی بر رفتار خود داشته باشید.چگونه میتوان مطالعه را هشیارانه آغاز کرد؟ وضو بگیرید، نیت کنید،برای یکی دو دقیقه چشمان خود راببندید و افکارتان را بر روی کاری که میخواهید انجام دهید متمرکز سازید،یک تذکر آمرانه و جلب توجه کننده به خودتان بدهید- مثلا باصدای بلند به خود دستور بدهید که من در این لحظه با آمادگی کامل میخواهم مطالعه این قسمت از کتاب را شروع کنم – ، یک علامت یا رمز بخصوص را برای خود تعیین کنید و…

کلید

تمرین خودآگاهی و تقویت هشیاری،کیفیت آغاز و ادامه ی مطالعه را افزایش خواهد داد.

نتیجهگیری

-۱ برای مطالعه جدّی و توام با تمرکز،یک فضای ثابت و یکنواخت بهترین مکان است.

-۲ باید به طور شفاف بدانید که چه در مغز شما میگذرد و چه میخواهید بکنید.

-۳ تمرین خودآگاهی و تقویت هشیاری،کیفیت آغاز و ادامه ی مطالعه را افزایش خواهد داد.

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *