همه نوشته‌ها در 'پایه دوم راهنمایی' اشتراک

سیستم آب

شیر آب خانه تان را باز کنید، فوراً آب جریان می یابد. ممکن است آب گرم یا سرد باشد …

شناسایی یون ها در شعله

شعله شمع در میدان پلاسما شعله شمع رسانای الکتریسیته است. در این آزمایش، یک منبع تغذیه با فشار یا …

توان ( power)

توان به معنی قدرت، قوه، زور می باشد و در ریاضی نوعی ساه نویسی برای حاصل ضرب چند عد …