همه نوشته‌ها در 'مقاله' اشتراک

مصاحبه داغ استاد کریملو با نشریه اوریگامی

مصاحبه گرفتن ، اون هم از کسی که اولیاء هم موقع صحبت کردن با ایشون به مِن مِن می اُفتن،کارساده ای نبود.ولی این سوالای شما بود که ما رو به این کار دلگرم کرد.

مصاحبه جنجالی استاد عبدالهیان با نشریه اوریگامی

این باربه سراغ مردی رفتیم که ابتدا حاضر به انجام مصاحبه نبود،اما وقتی حرف از گلم و… به میون اومد به شدت این کار رضایت نشون داد . او کسی نیست بجز اسماعیل عبدالهیان مسئول… ، اِ مسئول چی بود؟! ولش کن ، بریم سر اصل مطلب!

سیستم آب

شیر آب خانه تان را باز کنید، فوراً آب جریان می یابد. ممکن است آب گرم یا سرد باشد …

از خانه تکانی دل چه خبر؟

دوباره خیابان ها بوی زندگی گرفتن. دوباره این شهر زمستون زده بوی بهار رو حس کرده.

معرفی رشته مهندسی برق

مهندسی برق با نگاهی اجمالی به صنعت در می‌یابیم که در ابتدا ( از رنسانس تا قرن بیستم) تمام …

صفحه 1 از 3123