جزئیات خبراردوی مطالعاتی ویژه نوروز 98

اردوی مطالعاتی ویژه نوروز 98

اردوی مطالعاتی در تعطیلات نوروز 98 برای پایه دوازدهم برگزار می گردد.

در این مدت دانش آموزان پایه دوازدهم در تعطیلات نوروز 98 در کنار معلمان خود به مطالعه دروس و رفع اشکال می پردازند.