جزئیات خبرانتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی 99-98 برگزار گردید

انتخابات دانش آموزی در هفته اول آبان ماه سال جاری در محل دبیرستان پیام معلم برگزار گردید. شوراهای دانش آموزی نماینده همه دانش آموزان هستند و باید با همکاری اولیا مدرسه و دانش آموزان و برقراری ارتباط دو سویه، نقش تأثیرگذاری در انجام رسالت خود داشته باشند.شورای دانش‌آموزی یکی از ارکان مدرسه است و بر اساس آیین‌نامه اجرایی مدرسه، اعضای این شورا به عنوان نماینده دانش آموزان می‌توانند در جلسه‌های شورای معلمان و مدیران مدرسه شرکت کنند.هدف از برگزاری انتخابات دانش آموزی تحکیم و تعمیق ارزش های دینی و اخلاقی، تسهیل در اجرای برنامه های آموزش و پرورش در مدارس، تمرین مسئولیت پذیری و تقویت روحیه انتقاد پذیری می باشد.